Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2019

Prílohy