Aktualizovaný počet obyvateľov našej obce k 31.12.2021