Návrh VZN č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území našej obce