Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou 24. júna 2020 o 17:00 hodine