Služby poskytované obcou Žabokreky nad Nitrou, poplatky