Uznesenia a zápisnica zo zasadania Obecného zatupiteľstva