Všeobecne záväzné nariadenie obce Žabokreky nad Nitrou č. 1/2022 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2010 o verejnom poriadku na území obce