Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2014