Komunálne voľby 2010

Výsledky komunálnych volieb v Žabokrekoch nad Nitrou zo dňa  27. 11. 2010

Odovzdané platné hlasy pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce
Ing. Otakár  SNEŽENKA          433 hlasov        SDKÚ-DS
JUDr. Evelína  HOPKOVÁ             195 hlasov            nezávislý kandidát
Ing. Zuzana  UVÍROVÁ                   116 hlasov            NOVÁ  DEMOKRACIA
Karol  VILLÁR                                     14 hlasov            nezávislý kandidát

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
1. Ing. Marián OMELKA              472  platných hlasov          SDKÚ-DS
2. Denisa CHRENKOVÁ             448 platných hlasov           SDKÚ-DS
3. Ing. Jozef  PILÁT                     447 platných hlasov           ĽS-HZDS
4. Cyril  CABADAJ                       322 platných hlasov      nezávislý kandidát
5. Jozef  KRAJČOVIČ                  298 platných hlasov           KDH
6. Oľga  PÚCHOVSKÁ                296 platných hlasov          SDKÚ-DS
7. Ing. Zuzana UVÍROVÁ           267 platných hlasov    NOVÁ DEMOKRACIA
8. Bc. Evelína  HOPKOVÁ         257 platných hlasov     NOVÁ DEMOKRACIA
9. Radovan  KOŠÍK                     246 platných hlasov            KDH

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
1. Veronika LUKAČKOVÁ            239 platných hlasov                 ĽS-HZDS
2. Ing. Gabriel ŠURANYI             224 platných hlasov                 KDH
3. Alica MÁLIŠOVÁ                      205 platných hlasov                 SDKÚ-DS
4. Ing. Jaroslav  HATALA            193 platných hlasov                  KDH
5. Ing. Ľubomír  CHROMÍK        192 platných hlasov                  SDKÚ-DS
6. Peter  PAĽÁK                             190 platných hlasov                 SDKÚ-DS
7. Dušan NAVRKAL                      169 platných hlasov                 KDH
8. Miroslav GELETA                     144 platných hlasov                  ĽS-HZDS
9. Andrej CAPEK                           119 platných hlasov                  SNS
10. Peter DENGO                          116 platných hlasov                  SNS
11. Miroslav CAPEK                      105 platných hlasov                 ĽS-HZDS
12. Iveta LEHOCKÁ                        80 platných hlasov

Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č.31  zo 16. novembra 2010
” Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.”