Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody
a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Žabokreky nad Nitrou, Obecný úrad, 958 52 Žabokreky nad Nitrou 216 alebo elektronicky na adresu: starosta@zabokrekynadnitrou.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

Číslo konaniaDátum začatia konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Predmet konania
00084/202329.1.202429.1.20247 dníVýrub stromov
00334/202318.12.202318.12.20237 dníVýrub stromov
00291/20238.11.20238.11.20237 dníVýrub stromov
00289/20233.11.20237.11.20237 dníVýrub stromov
00276/202316.10.202317.10.20237 dníVýrub stromov
00028/202318.1.202318.1.20237 dníVýrub stromov
00027/202316.1.202317.1.20237 dníVýrub stromov
00026/202316.1.202317.1.20237 dníVýrub stromov
00383/202219.12.202219.12.20227 dníVýrub stromov
00351/202204.11.202207.11.20227 dníVýrub stromov
00307/202212.09.202212.09.20227 dníVýrub stromov
156/202223.03.202223.03.20227 dníVýrub stromov
103/202231.01.202231.01.20227 dníVýrub stromov
341/202125.10.202125.10.20217 dníVýrub stromu
253/202121.7.202123.7.20217 dníVýrub stromu
120/202115.3.202115.3.20217 dníVýrub stromu
1/20214.1.20214.1.20217 dníVýrub stromu
716/202030.11.20201.12.20207 dníVýrub stromu
629/202016.10.202016.10.20207 dníVýrub stromu
607/20201.10.20201.10.20207 dníVýrub stromu
586/202021.9.202021.9.20207 dníVýrub stromu
585/202021.9.202021.9.20207 dníVýrub stromu
584/202018.9.202021.9.20207 dníVýrub stromu
223/20204.3.20204.3.20207 dníVýrub stromu
191/202024.02.202024.02.20207 dníVýrub stromu
173/202017.02.202017.02.20207 dníVýrub stromu
157/202014.02.202014.02.20207 dníVýrub stromu
139/202010.02.202010.02.20207 dníVýrub stromu
124/202006.02.202006.02.20207 dníVýrub stromu
78/202024.01.202024.01.20207 dníVýrub stromu
803/20196.12.20196.12.20197 dníVýrub stromu
753/201914.11.201914.11.20197 dníVýrub stromu
350/201914.5.201916.5.20197 dníVýrub stromu
185/20195.3.20196.3.20197 dníVýrub stromu
168/201926.2.201927.2.20197 dníVýrub stromu
163/201925.2.201926.2.20197 dníVýrub stromu
104/20197.2.20198.2.20197 dníVýrub stromu
547/20188.10.20189.10.20187 dníVýrub stromu
505/201821.9.201821.9.20187 dníVýrub stromu
187/201822.03.201822.03.20187 dníVýrub stromu
164/20189.3.20189.3.20187 dníVýrub stromu
31/201817.01.201817.01.20187 dníVýrub stromu
7/201804.01.201804.01.20187 dníVýrub stromu
464/201710.11.2017 10.11.2017 7 dníVýrub stromu
559/2017 02.10.2017 02.10.2017 7 dníVýrub stromu
412/201710.07.201710.07.20177 dníVýrub stromu
126/201727.02.201727.02.20177 dníVýrub stromu
39/201725.01.201726.01.20177 dníVýrub stromu
640/201629.11.201629.11.20167 dníVýrub stromu
572/201624.10.201624.10.20167 dníVýrub stromu
564/201617.10.201617.10.20167 dníVýrub stromu
546/201611.10.201611.10.20167 dníVýrub stromu
526/201604.10.201604.10.20167 dníVýrub stromu
193/201615.03.201615.03.20167 dníVýrub stromu
124/2016 18.02.201618.02.20167 dníVýrub stromu
82/201605.02.201605.02.20167 dníVýrub stromu
596/201513.11.201513.11.20157 dníVýrub stromu
559/201530.10.20152.11.20157 dníVýrub stromu
500/201528.09.20151.10.20157 dníVýrub stromu
480/201521.09.201523.09.20157 dníVýrub stromu
476/201518.09.2015 20.09.2015 7 dníVýrub stromu
473/201517.09.201520.9.20157 dníVýrub stromu
425/201507.08.201507.08.20157 dníVýrub stromu
161/20159.3.20159.3.20157 dníVýrub stromu
157/20153.3.20153.3.20157 dníVýrub stromu
107/201512.02.201513.02.20157 dníVýrub stromu
74/20153.2.20153.2.20157 dníVýrub stromu
102/20144.2.2014 4.2.2014 7 dníVýrub stromu
7/20147.1.2014 8.1.2014 7 dníVýrub stromu
627/201328.11.201329.11.20137 dníVýrub stromu
468/2013 24.09.201324.09.20137 dníVýrub stromu
615/201214.11.201216.11.20127 dníVýrub stromu
541/201228.9.201202.10.20127 dníVýrub stromu
134/2012 06.03.2012 07.03.2012 7 dníVýrub stromu
106/2012 21.02.2012  22.02.2012  7 dníVýrub stromu
68/2012 06.02.201209.02.20127 dníVýrub stromu