Voľby do VÚC 2017

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je možné elektronicky na adresu:
starosta@zabokrekynadnitrou.sk