Sršeň ázijský

Náš DHZo Žabokreky nad Nitrou bol úspešný v projekte Grantový program Podpora prevencie vzniku škôd spôsobených inváznym sršňom ázijským v podmienkach SR 2023/2024 vyhlásenom neziskovou organizáciou Ekofond SPP v rámci ktorého si vieme zakúpiť aspoň časť vybavenia potrebného na ochranu pred sršňom ázijským, ktorý sa k nám pravdepodobne skôr či neskôr dostane. Pokiaľ človek nenaruší jeho najbližší životný priestor, je pre ľudí v princípe neškodný. Veľké škody dokáže spôsobiť vinohradníkom, ovocinárom, záhradkárom a včelárom. Preto je veľmi dôležité ak by ste náhodou mali podozrenie na jeho prítomnosť v našom okolí, pokiaľ je to možné odfotiť ho a nahlásiť túto udalosť na Štátnu ochranu prírody (ŠOP) cez systém rýchleho varovania.
Viac sa o inváznom sršňovi ázijskom dočítate v tejto publikácii.