Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do európskeho parlamentu konané dňa 25.05.2019:
podatelna@zabokrekynadnitrou.sk

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu konané dňa 25.05.2019: podatelna@zabokrekynadnitrou.sk