Komunálne voľby 2006

Výsledky komunálnych volieb v Žabokrekoch nad Nitrou, konaných dňa 02.12.2006

Odovzdané platné hlasy pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce
Ing. Otakár Sneženka
Ing. Jozef Pilát
Mgr. Jozef Ovsianka
PhDr. Blažena Šmotláková
Ing. Jaroslav Hatala
Ján Kardian
368 hlasov
220 hlasov
144 hlasov
73 hlasov
19 hlasov
3 hlasy

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
Ing. Jozef Pilát
Ing. Karol Halmo
Ing. Marián Omelka
Jozef Korec
Helena Štefkovičová
Mgr. Jozef Ovsianka
Branislav Broniš
PhDr. Blažena Šmotláková
Mgr. Adela Juríková
465 hlasov
435 hlasov
411 hlasov
389 hlasov
377 hlasov
363 hlasov
323 hlasov
318 hlasov
294 hlasov
SMER, SNS,ĽS-HZDS
SMER, SNS, ĽS-HZDS
nezávislý
SMER, SNS, ĽS-HZDS
nezávislá
SMER, SNS, ĽS-HZDS
KDH
nezávislá
KDH
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
Ing. Milan Barborík
Jozef Krajčovič
Peter Pitron
Mária Kopálová
Pavel Šmotlák
Peter Lukačka
Alica Málišová
Martin Uvíra
Rudolf Poništiak
Ing. Gabriela Michalicová
Ing. Jaroslav Hatala
Ing. Daniel Nyitrai
Ján Dengo
Dušan Navrkal
Helena Berčíková
Dušan Horeháj
285 hlasov
253 hlasov
216 hlasov
206 hlasov
199 hlasov
183 hlasov
165 hlasov
165 hlasov
147 hlasov
138 hlasov
134 hlasov
130 hlasov
129 hlasov
126 hlasov
123 hlasov
111 hlasov
SMER, SNS, ĽS-HZDS
KDH
SMER, SNS, ĽS-HZDS
nezávislá
nezávislý
SMER, SNS, ĽS-HZDS
nezávislá
KDH
KDH
HZD
KDH
SMER, SNS, ĽS-HZDS
KDH
KDH
KDH
SMER, SNS, ĽS-HZDS