Všetky oznamy

Mimoriadny odpočet spotreby plynu

Z dôvodu požiadavky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a poverenia SPP – distribúcia sa bude v piatok a sobotu (12.1. a 13.1.2024) v obci Žabokreky nad Nitrou vykonávať mimoriadny odpočet spotreby plynu pre všetkých odberateľov kategórie D2-D8 (domácnosti). Žiadame odberateľov o sprístupnenie plynomerov.

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme vám, že v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi bol obci zverený výkon preventívnych protipožiarnych kontrol v domácnostiach.

Preventívne protipožiarne kontroly v našej obci budú vykonávať členovia Dobrovoľného hasičského zboru Žabokreky nad Nitrou, ktorí sú za týmto účelom oprávnení vstupovať do rodinných domov.

Prvú preventívnu protipožiarnu kontrolu vykonajú

v sobotu 25. novembra 2023 v čase od 08.00 h do 12.00 h

Prosíme občanov, aby aj vo vlastnom záujme umožnili členom vstup do kontrolovaných objektov a tým aj výkon protipožiarnej kontroly.

Ďakujeme vám za pochopenie.

Zber elektroodpadu

Oznamujeme Vám, že v našej obci sa koná zber elektroodpadu.
Medzi elektro odpad patria žiarovky a žiarivky, chladničky a mrazničky, TV a počítače, práčky, sporáky, umývačky ostatný a drobný elektro odpad ( vysávače, kulmy, mobily, mixéri, tlačiarne, fény a pod.)
Uvedený druh odpadu môžete voziť na dvor obecného úradu
V tomto čase:

Piatok 20.10.2023 od 7.00 h do 16.00 h
Sobota 21.10.2023 od 8.00 h do 12.00 h
Pondelok 23.10.2023 od 7.00 h do 16.00 h
Utorok 24.10.2023 od 7.00 h do 16.00 h

Prosíme vás, využite túto možnosť, ako sa legálne zbaviť starých a nefunkčných elektrospotrebičov.
Zároveň vás žiadame, aby ste v týchto termínoch nevozili na dvor obecného úradu iné druhy odpadu.

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podla § 31 ods. 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pasme, budú dňa 17.10.2023 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 14:00:00 hod.:
ŽABOKREKY NAO NITROU č. 240,242,243/VE,244,245,246,246/VE,247,248,249,250,250/
VE,251,252,253,254,255,256,257,258,259,261,262,265,266,267,642
z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín menit’.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.