Všetky oznamy

Postrek repky olejnej

Poľnohospodárske družstvo Chynorany, Stredisko Rajčany

PD v Chynoranoch oznamuje, že od 11.05.2022 v ranných hodinách začína postrek ozimnej repky. Postreky sa budú vykonávať až do odvolania nasledovne: postrek začne ráno o 5:00 – 10 hod. Večerný postrek začne od 19:00 – 22:00 hod. Prípravky sú relatívne neškodné pre včely, ale aj napriek tomu žiadame včelárov o spoluprácu a navrhujeme v ranných hodinách včely uzatvoriť do 1 O hod. Postrek bude v Chynoranoch a Žabokrekoch prebiehať 12.05 2022 ráno a večer .
Bližšie informácie získate na tel. čísle 0918 340 558.
V Rajčanoch dňa 9.5 2022

Ing. Sobota Michal
agronóm PD

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 13.04.2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 14:00:00 hod.:
ŽABOKREKY NAD NITROU č. 263,264,264/VE,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,279/PR,280,281,282,283,
284,285,285/OP,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,302,303,304,305,306,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,319/OP,323,323/VE,324/
+643,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,344,345,346,347,348,350,351,352,353,
354,355,356,357,358,359,360,361,527,528,529,530,531,532,534,536,568,584,601,614
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti


Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 31.03.2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:45:00 hod. do 11:30:00 hod.:
ŽABOKREKY NAD NITROU č. 138/ZA,160, 170/VE,173/ZA,174,175,176,177,178,180,183,184,184/ZA,188, 188/ A,188/8,188/GA,188/ GR, 188/GZ, 188/P R, 188/VE, 189,190,194,196,197,197 /ZA, 198, 198/VE, 199,200, 201,201/OP, 203,205,206,207,208, 208/VE,209, 210,2ll,212,213,214,215,218,220,221,222,223,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,239,240,241,242,243/
VE,244,245,246,246/VE,247,248,249,250,250/VE,251,252,253,254,255,256,257,258,259,261,262,265,266,267,349,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372, 373,374,375,376,377,378,379,380,381,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,
433,494,495,496,498,498/VE,501,501/VE,502,503,504,505,506,506/PR,507,509,509/OP,514,516,517,520,520/PR,520/
VE 522 523 525 526 570 580 585 642 652 654 655 656
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Odber krvi

How to save three lives in a day

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Žabokrekoch nad Nitrou Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 25. marca 2022, t.j. v piatok  od 8.00 do 11.30 h v kultúrnom dome v Žabokrekoch nad Nitrou.
Na Vašu, čo najväčšiu účasť sa tešia nielen členky výboru, ale aj tí, ktorí túto tekutinu bezodkladne potrebujú.
Prosíme darcov, aby prišli s rúškom na tvári.