Všetky oznamy

Brigáda – pripravme si námestie na hody

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je panacik-s-furikom.jpg

Srdečne Vás všetkých pozývame, spoločne so SZZ, na v poradí 2. brigádu, tentokrát jesennú – predhodovú.
Vzhľadom k tomu, že jeseň je už tu a vzhľadom k prebiehajúcemu bezpečnostnému opilovaniu stromov, je potrebné nám trošku pomôcť poupratovať a pohrabať jesenné lístie. Treba si priniesť hrable, metly, prípadne fúriky.
Brigáda sa uskutoční v utorok 8.10.2019 od 15:30hod. (pridať sa môžete aj neskôr) do zotmenia. Napriek tomu, že je brigáda netradične v týždni (kvôli nepriaznivej predpovedi počasia na sobotu), verím v bohatú účasť, teším sa na vás a samozrejme, občerstvenie zabezpečíme.

Oznámenie o plánovanom výrube stromov v obci

Obec Žabokreky nad Nitrou oznamuje, že plánuje vyrúbať 10 ks stromov, a to:

  • 1 ks lipa malolistá / Tilia Cordatta/ na parc.č.309/1- zastavané plochy a námestia,
  • 3 ks agát biely / Robinia Pseudoacacia/ na parc.č. 311 – zastav. plocha a nádvorie, parc.č.309/1-zastav. plocha a nádvorie
  • 1 ks javor jaseňolistý /Acer Negundo/ na parc.č. 1186 – zastav. plocha a nádvorie
  • 5 ks pagaštan konský /Aesculus Hippocastanum/ na parc.č.1175- ostatná plocha, 3/1 – ostatná ploch

z dôvodu zlého zdravotného stavu uvedených stromov, na základe obhliadky a doporučenia arboristu. Stromy rastú na námestí pri hlavnej ceste I/64. Keďže žiadateľom o výrub je obce Žabokreky nad Nitrou, Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie určil na vykonanie konania o vydanie súhlasu na výrub drevín obec Chynorany.

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Žabokreky nad Nitrou“

Lehota na predkladanie ponúk je do 02.10.2019 do 13:00 hod.

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk.

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Renovácia strechy Kultúrneho domu“

Lehota na predkladanie ponúk je do 20.09.2019 do 13:00 hod.

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk.

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Detské ihrisko v obci Žabokreky nad Nitrou“

Lehota na predkladanie ponúk je do 16.09.2019 do 13:00 hod.

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce pod názvom: „Detské ihrisko v obci Žabokreky nad Nitrou“
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk.

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Ošetrovanie a výrub stromov v obci Žabokreky nad Nitrou“

Lehota na predkladanie ponúk je do 05.09.2019 do 13:00 hod.

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočňovanie zákazky pod názvom: „Ošetrovanie a výrub stromov v obci Žabokreky nad Nitrou“
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk.

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Ošetrovanie a výrub stromov v obci Žabokreky nad Nitrou“

Lehota na predkladanie ponúk je do 26.08.2019 do 13:00 hod.

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočňovanie zákazky pod názvom: „Ošetrovanie a výrub stromov v obci Žabokreky nad Nitrou“
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk.