Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie:

Predseda: Ing. Marian Omelka
Členovia:

Komisia pre mládež a šport a kultúru:

Predseda: Matúš Čačko
Členovia:

Sociálna komisia:

Predsedníčka: PhDr. Lucia Žilinková
Členovia:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: Viliam Palák
Členovia:

Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku:

Predseda: Jozef Krajčovič
Členovia:

Komisia pre prideľovanie obecných bytov

Predsedníčka: Ing. Rudolf Poništiak
Členovia: