Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie:

Predseda: Ing. Marian Omelka
Členovia: Ing. arch. Marián Minarovič
Matúš Čačko
Ing. Gabriel Šuranyi

Komisia pre mládež a šport a kultúru:

Predseda: Matúš Čačko
Členovia: Ing. Lívia Kopálová
PhDr. Lucia Žilinková
Viliam Palák
Ing. Jana Cabadajová
Mgr. Jana Chromíková
Michal Hudec

Sociálna komisia:

Predsedníčka: PhDr. Lucia Žilinková
Členovia: Ing. Lívia Kopálová
Mgr. et Mgr. Evelína Hopková

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: Viliam Palák
Členovia: Ing. Ladislav Mačuha
Ing. Rudolf Poništiak

Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku:

Predseda: Jozef Krajčovič
Členovia: Ing. Marian Omelka
Mgr. Adriána Fábryová
Ing. Ladislav Mačuha

Komisia pre prideľovanie obecných bytov

Predseda: Ing. Rudolf Poništiak
Členovia: Matúš Čačko
Ing. Marian Omelka
Ing. Lívia Kopálová
Jozef Krajčovič
Ing. Ladislav Mačuha
Viliam Palák
Ing. Rudolf Poništiak
Ing. Gabriel Šuranyi
PhDr. Lucia Žilinková