Prehľad počtu obyvateľov


Vývoj pomenovania obce :

1410 Zabokreky
1506 Sambokreth
1773 Zambokreth, Žambokrety
1786 Zsámbokréth
1808 Nyitra-Zsámbokreth
1863 Nyitrazsámbokréth
1920 Nitrianske Žabokreky
1921 Žabokreky nad Nitrou

Geografické názvy chotárnych častí:

Novosad, Brodzianske, Podhájne, Lúky, Mestský háj, Závodie, Bielické, Pri letisku, Vinohrad, Parcelácia, Čapáš, Chríby, Horné záhumnie, Striebornica, Nižný diel, Harajka, Záhradky, Ostratické, Pri jarmočnisku, Hydiny, Dubie, Pláničky