Voľby do NR SR rok 2020

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR konané dňa 29.02.2020:
podatelna@zabokrekynadnitrou.sk

Mailová adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou pre Voľby do Národnej rady SR r.2020 podatelna@zabokrekynadnitrou.sk