Symboly obce

Sú znaky, ktorými sa označuje príslušnosť dokumentov alebo vecí, k obci.

erb
pečať
vlajka

Vývoj erbu a heraldická listina:

Erbové pečatidlo vzniklo v 16. storočí. Pozostáva zo strieborného štítu, v ktorom je zlatá halúzka , na nej sedí žaba a nad ňou je červená ružička.

Známejšie je pečatidlo z roku 1882, ktoré však svojím obsahom nemá vzťah k Žabokrekom. V strede je vyrytý bocian v rákosí, ktorý má krk prestrelený šípom a pod ním sa kúpe bocianie mláďa. Spojením a úpravou týchto dvoch pečatidiel vzniko v roku 1973 nové pečatidlo.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra dňa 2.11.1999 prerokovala návrh erbu obce Žabokreky nad Nitrou, odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra v tejto podobe: v striebornom štíte na vľavo otočenej halúzke sediaca zelená žabka prevýšená červenou zlatostredou a zelenokalíšnou ružou.

Symboly obce Žabokreky sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou Z-73/99.