Symboly obce

Sú znaky, ktorými sa označuje príslušnosť dokumentov alebo vecí, k obci.

erb

pečať
vlajka

Vývoj erbu a heraldická listina:

Erbové pečatidlo vzniklo v 16. storočí. Pozostáva zo strieborného štítu, v ktorom je zlatá halúzka , na nej sedí žaba a nad ňou je červená ružička.

Známejšie je pečatidlo z roku 1882, ktoré však svojím obsahom nemá vzťah k Žabokrekom. V strede je vyrytý bocian v rákosí, ktorý má krk prestrelený šípom a pod ním sa kúpe bocianie mláďa. Spojením a úpravou týchto dvoch pečatidiel vzniko v roku 1973 nové pečatidlo.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra dňa 2.11.1999 prerokovala návrh erbu obce Žabokreky nad Nitrou, odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra v tejto podobe: v striebornom štíte na vľavo otočenej halúzke sediaca zelená žabka prevýšená červenou zlatostredou a zelenokalíšnou ružou.

Symboly obce Žabokreky sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou Z-73/99.

Vývoj pomenovania obce :

1410 Zabokreky
1506 Sambokreth
1773 Zambokreth, Žambokrety
1786 Zsámbokréth
1808 Nyitra-Zsámbokreth
1863 Nyitrazsámbokréth
1920 Nitrianske Žabokreky
1921 Žabokreky nad Nitrou

Geografické názvy chotárnych častí:

Novosad Brodzianske
Podhájne Lúky
Mestský háj Závodie
Bielické Pri letisku
Vinohrad Parcelácia
Čapáš Chríby
Horné záhumnie Striebornica
Nižný diel Harajka
Záhradky Ostratické
Pri jarmočnisku Hydiny
Dubie Pláničky