Komunálne voľby 2014

Výsledky komunálnych volieb v Žabokrekoch nad Nitrou, dňa 15.11.2014

V našej obci bol vytvorený jeden volebný okrsok  s počtom 1407 voličov. K voľbám   pristúpilo  775 voličov, čo predstavuje 55,08 % z celkového počtu voličov. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby  do obecného zastupiteľstva bolo  750.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre  voľby starostu obce 765.

Na starostu obce kandidovali štyria kandidáti, ktorí získali  nasledovný počet platných hlasov:
Ing. Otakár Sneženka    283 platných hlasov        nezávislý
p. Cyril Cabadaj                        263 platných hlasov       nezávislý
p. Jozef Krajčovič                    127 platných hlasov        nezávislý
JUDr. Evelína Hopková          92 platných hlasov        nezávislá


Na poslancov obecného zastupiteľstva bolo 16 kandidátov, z ktorých 9 s najvyšším počtom hlasov boli zvolení za poslancov  obecného zastupiteľstva. Sú to:

1.  Ing. Marian Omelka         443 platných hlasov      SMER-SD
2.  Ing. Jozef Pilát                  406 platných hlasov      SMER-SD
3.  Ing. Gabriel Šuranyi        355 platných hlasov      SMER-SD
4.  p. Jozef Krajčovič             354 platných hlasov      nezávislý
5.  p. Jozef Korec                    344 platných hlasov      SMER-SD
6.  Ing. Katarína Ďurková     312 platných hlasov      nezávislá
7. p. Jozef Rušin                     291 platných hlasov      SMER-SD
8. p. Viliam Palák                   277 platných hlasov      nezávislý
9. p. Marián Kozinka             262 platných hlasov      SMER-SD

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli  zvolení za poslancov- v poradí s počtom získaných platných hlasov.
Mgr. Jana Števicová                 258 platných hlasov                   nezávislá
Ing. Lívia Kopálová                   253 platných hlasov                   nezávislá
p. Andrea Hatalová                   243  platných hlasov                  nezávislá
Ing. Alena Masárová                225  platných hlasov                      KDH
Bc. Lucia Žilinková                    216  platných hlasov                  nezávislá
p. Peter Paľák                              212  platných hlasov                   SMER-SD
p. Ján Peniaška                             88   platných hlasov                      KSS