Voľby prezidenta SR 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať  v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

E-mailová adresa na doručenie
– žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR
– oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR
je: mariana.snezenkova@zabokrekynadnitrou.sk