Zápisnica a uznesenia zo zasadania Obecného zastupiteľstva