Autor: Admin

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 07.6.2024 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 8:00 hod. do 11:00 hod.:
ŽABOKREKY NAD NITROU č. 134,135,137 ,137/ZA, 138, 138/OP, 139, 140, 141, 142,143, 144, 546, 547, 548, 550, 551, 553, 553/VE, 554, 555 ,556, 558, 558/VE, 672, 1318/2
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.