Autor: Admin

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 07.6.2024 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 8:00 hod. do 11:00 hod.:
ŽABOKREKY NAD NITROU č. 134,135,137 ,137/ZA, 138, 138/OP, 139, 140, 141, 142,143, 144, 546, 547, 548, 550, 551, 553, 553/VE, 554, 555 ,556, 558, 558/VE, 672, 1318/2
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Upozornenie Okresného úradu Prievidza

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor

upozorňuje

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“)  na povinnosť vyplývajúcu z § 3 ods.1 písm. b) zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a užívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších prepisov a to:

predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,  ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak

Oznam Poľnohospodárske družstvo Chynorany, Stredisko Rajčany

PO v Chynoranoch oznamuje, že začína postrek ozimnej repky 29.4.2024 vo večerných hodinách po 19. hodine. Postreky budú pokračovať v nasledujúcich d11och 30.5. až 2.5. vo večerných hodinách po 19. hod. Prípravky sú relatívne neškodné pre včely.Bližšie informácie získate na tel. čísle 0918 340 558.

Zber elektroodpadu

Oznamujeme Vám, že v našej obci sa koná zber elektroodpadu. Medzi elektroodpad patria žiarovky a žiarivky, chladničky a mrazničky, TV a počítače, práčky, sporáky, umývačky ostatný a drobný elektro odpad ( vysávače, kulmy, mobily, mixéri, tlačiarne, fény a pod.) Uvedený druh odpadu môžete voziť na dvor obecného úradu v tomto čase:
Štvrtok 18.04.2024 od 7.00 h do 15.30 h
Piatok 19.04.2024 od 7.00 h do 15.30 h
Sobota 20.04.2024 od 8.00 h do 12.00 h
Pondelok 22.04.2024 od 7.00 h do 15.30 h
Utorok 23.04.2024 od 7.00 h do 15.30 h
Prosíme vás, využite túto možnosť, ako sa legálne zbaviť starých a nefunkčných elektrospotrebičov.
Zároveň vás žiadame, aby ste v týchto termínoch nevozili na dvor obecného úradu iné druhy odpadu.

Postrek ozimnej repky

PD v Chynoranoch oznamuje, že začína postrek ozimnej repky 9.4.2024 vo večerných hodinách po 19 hodine. Postreky budú pokračovať v nasledujúcich dňoch 10.4. až 12.4 a to v ranných hodinách od 5 hod – 10 hod. a pokračovať budú vo večerných hodinách po 19 hod. Prípravky sú relatívne neškodné pre včely, ale aj napriek tomu žiadame včelárov o spoluprácu a navrhujeme v ranných hodinách včely uzatvoriť do 10 hod. Bližšie informácie získate na tel. čísle 0918 340 558.