Zápisnica a usnesenia zo zasadania Obecného zastupiteľstva