Program rozvoja obce Žabokreky nad Nitrou na obdobie 2024 – 2031- zaslanie oznámenia o strategickom dokumente