Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2023

Prílohy