Odvoz plastov

Ďalší dátum

Toto je opakujúca sa udalosť. Interval opakovania: mesiac.