Odvoz plastov a kovov

Ďalší dátum

Toto je opakujúca sa udalosť. Interval opakovania: druhý streda.