Otvorený dvor na OcÚ, vývoz stavebného a záhradného odpadu

Ďalší dátum

Toto je opakujúca sa udalosť. Interval opakovania: prvý streda.