Otvorený dvor na OcÚ, vývoz stavebného a záhradného odpadu

Táto udalosť sa skončila