Tradičná svadba z Veľkého Klíža

Táto udalosť sa skončila