Oznam Okresného riaditeľstva hasičského a zácharnného zboru v Partizánskom