Oznámenie o stavbe Náhrada nadzemného vedenia káblom projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany – Prievidza – Horná Stubňa