Petícia za odvolanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou – odpoveď