Výzva na predkladanie ponúk “Rekonštrukcia ZŠ Žabokreky nad Nitrou”