Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2020