Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2019