Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2020