Odvoz plastov

Ďalší dátum

Toto je opakujúca sa udalosť. Interval opakovania: prvý streda.