Kontajnerové stojisko

V našej obci pribudlo nové kontajnerové stojisko, ktoré prispeje ku krajšiemu vzhľadu našej obce a dvora obecného úradu. Vstup na stojisko je zo Sládkovičovej ulice. Slúži na zber skla, plastov a kovových obalov.