Oznamy z roku 2021

Rozšírenie pracoviska Okresného úradu Prievidza v meste Partizánske

Oznámenie
V zmysle čl. 3 ods. 1 smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 143 z 1.októbra 2013, ktorou sa upravuje postup pri zriadení a zrušení pracoviska okresného úradu vám oznamujeme, že rozhodnutím Okresného úradu Prievidza č. OU-PD-OO-202 l /003 708-007 zo dňa 13. apríla 2021 bol rozšírený výkon štátnej správy pracoviska Okresného úradu Prievidza so sídlom v meste Partizánske na adrese Námestie Slovenského národného povstania 151/6 o úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav od mája 2021 na dobu neurčitú.

Kontakt: 0961 275715

Stránkové hodiny:
Pondelok od 8:00 do 15:00
Utorok od 8:00 do 15:00
Streda od 8:00 do 17:00
Štvrtok od 8:00 do 15:00
Piatok od 8:00 do 14:00

Pracovisko Okresného úradu Prievidza bude aj naďalej zabezpečovať činnosti na úseku živnostenského podnikania a všeobecnej vnútornej správy. Výkon činnosti na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií bude pre klientov v klientskom centre zabezpečovať odbor živnostenského podnikania prostredníctvom inteligentnej podateľne.

Testovanie na COVID 19

UK abandons school Covid monitoring as testing devices divide public health  scientists | News | Chemistry World

2.5. 2021 Výsledok testovania na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou
Počet otestovaných:  510
Počet pozitívnych:       0
čo predstavuje:        0 %

Oznamujeme vám, že testovanie na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou bude
v sobotu  1. mája 2021 v kultúrnom dome v čase od  8.00 h  do  13.00 h

Nezabudnite si zobrať so sebou občiansky preukaz alebo kartičku poistenca