Oznamy z roku 2021

Testovanie COVID-19

Výsledok testovania na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou, ktoré sa konalo v sobotu 23.01.2021

Počet otestovaných:  841
Počet pozitívnych:        11
čo predstavuje:      1,31 %

Pozitívne testovaným prajeme ľahký priebeh ochorenia a skoré uzdravenie.
O prípadnom ďalšom testovaní vás budeme informovať.

Oznamujeme, že  testovanie na COVID-19 sa v obci Žabokreky nad Nitrou uskutoční
sobotu 23. januára 2021 v čase od   08.00 h do 20.00 h  v miestnom kultúrnom dome
Prestávka na obed pre testovací tím bude od 11.40 h do 12.45 h
Prestávka na večeru pre testovací tím bude od 16.40 h do 17.30 h
Nezabudnite si zobrať občiansky preukaz alebo kartičku poistenca.

Oznámenie ZsVS, a.s.

Vzhľadom k vzniknutej mimoriadnej situácii v súvislosti s rozšírením koronavírusu – COVID – 19 boli v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ZsVS) prijaté prísnejšie opatrenia, v rámci ktorých bolo rozhodnuté o pozastavení výkonu odpočtov stavov vodomerov pracovníkmi ZsVS, a.s. do 24. januára 2021.

Z uvedeného dôvodu nebudú naši pracovníci fyzicky vykonávať odpočty, ale telefonicky kontaktovať zákazníkov so žiadosťou o vykonanie samoodpočtu vodomeru a nahlásenie stavu.

V prípade, že niektorí zákazníci nebudú do 24.1.2021 týmto spôsobom oslovení, touto cestou si ich dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri nahlásení stavu, a to na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk. Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technické číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3.
Údaje môžete poskytnúť aj telefonicky alebo SMS-správou na čísla: 0911 044 599, 0911 044 598 – stačí nahlásiť meno, adresu a stav meradla.

Ďakujeme za pochopenie, ZsVS

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj v našej obci.
Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.
Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa.

Komunikačno-propagačné materiály SODB 2021

Najčastejšie otázky (FAQ k SODB 2021: https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Otázky a odpovede k SODB 2021:

1.https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=11s

2.https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3 

3.https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4

Otázky a odpovede k SODB