Testovanie COVID-19

Výsledok testovania na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou, ktoré sa konalo v sobotu 23.01.2021

Počet otestovaných:  841
Počet pozitívnych:        11
čo predstavuje:      1,31 %

Pozitívne testovaným prajeme ľahký priebeh ochorenia a skoré uzdravenie.
O prípadnom ďalšom testovaní vás budeme informovať.

Oznamujeme, že  testovanie na COVID-19 sa v obci Žabokreky nad Nitrou uskutoční
sobotu 23. januára 2021 v čase od   08.00 h do 20.00 h  v miestnom kultúrnom dome
Prestávka na obed pre testovací tím bude od 11.40 h do 12.45 h
Prestávka na večeru pre testovací tím bude od 16.40 h do 17.30 h
Nezabudnite si zobrať občiansky preukaz alebo kartičku poistenca.