Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „PE_TOPOĽČANY-ES PARTIZÁNSKE, VNK, TS“