Verejná vyhláška „Zmena a doplnok č. 12 Územného plánu mesta Partizánske“