Testovanie na COVID 19

1.2.2020 Výsledok testovania na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou, ktoré sa konalo v sobotu 30.01.2021

Počet otestovaných:  846
Počet pozitívnych:  11 (9 ľudí zo Žabokriek, 2 cezpoľní)
čo predstavuje:      1,30 %

Pozitívne testovaným prajeme ľahký priebeh ochorenia a skoré uzdravenie.
O prípadnom ďalšom testovaní vás budeme informovať.

Oznamujeme vám, že testovanie na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou bude  v sobotu 30. januára 2021 v kultúrnom dome v čase od 8.00 h  do  18.00 h. Prestávka na obed pre testovací tím a dezinfekciu priestorov bude v čase od  11.30 h  do  13.00 h
Nezabudnite si zobrať so sebou občiansky preukaz alebo kartičku poistenca.