Súťaž v tvorivom písaní pre študentov stredných a vysokých škôl