Oznamy z roku 2021

Testovanie na COVID 19

Coronavirus cases among kids and teens have more than tripled over the past  month | WITF

25. 4. 2021 Výsledok testovania na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou
Počet otestovaných:  701
Počet pozitívnych:       0
čo predstavuje:        0 %

Oznamujeme vám, že testovanie na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou bude  v sobotu  24. apríla 2021 v kultúrnom dome v čase od  8.00 h  do  17.00 h
Prestávka pre testovací tím a dezinfekciu priestorov bude v čase  od  11.30 h  do  13.00 h.

Nezabudnite si zobrať so sebou občiansky preukaz alebo kartičku poistenca.

Vyzývame predovšetkým rodičov a zákonných zástupcov detí materskej školy a základnej školy, žiakov  2. stupňa základnej školy a všetkých, ktorí podľa COVID automatu potrebujú 7-dňový test.

Testovanie na COVID 19

14/09/2020 - Covid-19: Only get a test if you have symptoms of the virus

18. 4. 2021 Výsledok testovania na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou
Počet otestovaných:  758
Počet pozitívnych:       0
čo predstavuje:        0 %

Oznamujeme Vám, že testovanie na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou bude  v sobotu  17. apríla 2021 v kultúrnom dome v čase od  8.00 h  do  17.00 h

Prestávka pre testovací tím a dezinfekciu priestorov bude v čase  od  11.30 h  do  13.00 h

Nezabudnite si zobrať so sebou občiansky preukaz alebo kartičku poistenca

Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - iba elektronicky s menej  starosťami | TECHBOX.sk

Tí občania, ktorí sa nesčítali sami, budú mať možnosť byť sčítaní prostredníctvom asistentov sčítania.       
O podrobnostiach bude obecný úrad informovať po spustení  asistovaného sčítania.
Asistované sčítanie začne na základe rozhodnutia, ktoré vydá predseda Štatistického úradu SR.
Asistované sčítanie sa riadi COVID AUTOMATOM.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

U Startup FastBridge Learning Acquired by Leading Ed-Tech Company

• Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom detí, že zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v pondelok 12. 4. 2021 v čase od 15:00 do 16:00 h v priestoroch ZŠ.
• Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sa bude zápis konať bez účasti detí. V deň konania zápisu zákonní zástupcovia prídu osobne a prinesú vyplnené tlačivá k zápisu, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch rodičov.
• Žiadame Vás, aby ste dodržiavali zvýšené hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 (respirátor, odstup, dezinfekcia).

Testovanie na COVID 19

We must rethink COVID-19 testing in long-term care homes | The Star

11. 4. 2021 Výsledok testovania na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou
Počet otestovaných:  761
Počet pozitívnych:       0
čo predstavuje:        0 %

Oznamujeme vám, že testovanie na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou bude  v sobotu  10. apríla 2021 v kultúrnom

dome v čase od  8.00 h  do  17.00 h
Prestávka pre testovací tím a dezinfekciu priestorov bude v čase  od  11.30 h  do  13.00 h
Nezabudnite si zobrať so sebou občiansky preukaz alebo kartičku poistenca

Veľkonočné prianie

Príjemné a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov Vám prajú: starosta obce, poslanci OZ a kolektív pracovníkov obecného úradu v Žabokrekoch nad Nitrou

https://c.pxhere.com/images/b6/79/890d0037bc89b506e97dcc11492e-1588413.jpg!d

Kontajnerové stojisko

V našej obci pribudlo nové kontajnerové stojisko, ktoré prispeje ku krajšiemu vzhľadu našej obce a dvora obecného úradu. Vstup na stojisko je zo Sládkovičovej ulice. Slúži na zber skla, plastov a kovových obalov.

Testovanie na COVID 19

Corona Schnelltest Graz: Alle Apotheken! - HEROLD.at

3. 4. 2021 Výsledok testovania na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou
Počet otestovaných:  706
Počet pozitívnych:       0
čo predstavuje:        0 %

Oznamujeme vám, že testovanie na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou bude v sobotu  3. apríla 2021 v kultúrnom dome v čase od  8.00 h  do  13.00 h
Nezabudnite si zobrať so sebou občiansky preukaz alebo kartičku poistenca

Testovanie na COVID 19

Vyšetrenie protilátok možno využiť aj po očkovaní | TREND

27.3.2021 Výsledok testovania na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou
Počet otestovaných:  715
Počet pozitívnych:        2
čo predstavuje:       0,28 %
Oznamujeme vám, že testovanie na COVID 19 v obci Žabokreky nad Nitrou bude  v sobotu  27. marca 2021 v kultúrnom dome v čase od  8.00 h  do  17.00 h
Prestávka pre testovací tím a dezinfekciu priestorov bude v čase  od  11.30 h  do  13.00 h
Nezabudnite si zobrať so sebou občiansky preukaz alebo kartičku poistenca