Oznámenie o začatí územného konania „Slovak Telekom a.s., v zastúpení TTL Group s.r.o.”