Verejná vyhláška – Stavebné povolenie pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.